Hypatia Learning

Vi er et selskap som arbeider med å gi lærere, elever, foreldre og skoleeiere bedre oversikt over den digitale aktiviteten i skolen.

Når våre barn gjennomfører digitale skoleaktiviteter legger de igjen en mengde digitale spor, om hva de gjør, hvordan de gjør det, hvor lang tid osv. Dette er informasjon som i dag samles inn og brukes av den enkelte leverandør.

Vi i Hypatia Learning arbeider for at alle digitale spor og digitale aktiviteter en elev gjennomfører må lagres på et sted som eies av skolen eller skoleeier, slik at skolen får kontroll på hva denne informasjonen brukes til.

Slik at skolen kan bestemme hvilke tjenester som skal utvikles basert på denne informasjonen. Når skolen har tilgang til all informasjon som produseres av elevene kan skolen tilby lærere, elever og foreldre bedre informasjon om de digitale aktivitetene, og den kunnskap vi kan trekke ut ved å analysere all informasjon. Dette vil også gi bedre informasjon og beslutningsgrunnlag til rektor og skoleeier.

Vi har prøvd å fortelle litt om dette i en Lørn.Tech podcast